นายเกรียงไกร  ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารนำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดประจำปี 2561 จำนวน 6,300,000บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี นางจันทร์ประภา   วิชิตชลชัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

รายชื่อบุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวสุภาลักษณ์ ตั้งจิตต์ศีล                ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  2. นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                                                                             ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  3. นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย                    รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
  4. นายสุวิทย์ ทรงศิริกุล                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ BRAND & CUSTOMER EXPERIENCE ACTIVATION                                                                                                     ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)          
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here