วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จตุจักร นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กทพ. เป็นประธาน รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการ ISO 9001 : 2015 ขอบเขตการให้บริการรับชำระค่าผ่านทาง และการควบคุมการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ประจำปี 2562 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดย กทพ. ได้รับการรับรองระบบฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุการรับรองเป็นเวลา 3 ปี

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.