ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายดิถีชัย ลิมโปดม รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวความร่วมมือดำเนินโครงการ เอ็น ยู มอร์ พลัส (NU MORE+) พัฒนาศักยภาพนิสิต บุคลากร ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี โดยร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาและธุรกรรมการเงินออนไลน์ การสร้าง co-learning space เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และสร้างความสามารถการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Entrepreneurนำนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของชุมชนภาคเหนือตอนล่างให้มีความเข้มแข็ง ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.