ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมเปิดให้ลูกค้า ฝ่ายขาย และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณชั้น1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ หรือผ่านเว็บไซต์ http://www.thailife.com/kingrama10/

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.