เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการตลาดกลางแจ้ง ในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (บ่อโพง) ถนนสายเอเชียอยุธยา – บางปะหัน ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดเนื้อที่ประมาณ 462.90 ตารางวา โฉนดเลขที่ 22898 โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยาโรจนะ เลขที่ 100/2352 หมู่ ที่ 7 ถนนโรจนะ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2351 6328 และ 0 2351 6693 และ สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3574 3190, 08 4387 4025  ในวันและเวลาทำการ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.