นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงการเงิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.