ศ.ดร.เอียน เฟนวิค รองผู้อำนวยการ Sasin School of Managemen มอบรางวัล Sasin Distinguished Alumni Awards 2019 ให้กับนิสิตเก่าดีเด่นของสถาบันฯ ประจำปี 2019 ซึ่งนับเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลดังกล่าว โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 คนด้วยกัน คือ คุณชาญ ศรีวิกรม์ MBA 1984, คุณวิสุทธิ์ โลหิตนาวี EMBA 1984, คุณสมเจตต์ หมู่ศิริเลิศ EMBA 1985, คุณเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ EMBA 1997, หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล MBA 2003, คุณนิกม์ พิศลยบุตร MBA 2003, คุณออง เคียว มอว์ EMBA 2006, คุณศุภรัตน์ เบญจรงคกุล EMBA 2013 โดยมี ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการ และคุณวิชัย เบญจรงคกุล นายกสมาคมนิสิตเก่า     ศศินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้รับการเสนอชื่อจากนิสิตเก่าทุกรุ่นของสถาบันฯ และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสิน งานจัดขึ้น ณ ห้อง ศศินทร์ ฮอลล์

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.