ในโอกาสที่สำนักพระราชวังได้ประกาศว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นำมาซึ่งความปลื้มปิติมาสู่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และจัดกิจกรรมร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชันของชาวไทยพาณิชย์ขึ้น โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พนักงานกลุ่มธนาคาร        ไทยพาณิชย์ จำนวน ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย    วรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาทิ นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ พนักงานและญาติร่วมในพิธี ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปีพ.ศ.๒๔๑๙

ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖๘ รูปในครั้งนี้ จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติศาสนกิจ เจริญสมาธิภาวนา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมา        สัมพุทธเจ้า ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รวมระยะเวลา ๑๕ วัน ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ถือเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งจะได้รับอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา จำนวนผู้บรรพชาอุปสมบท ๖๘ รูป นับเป็นตัวเลขมงคลซึ่งเท่ากับพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร     เทพยวรางกูร

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีความภาคภูมิใจ และจะจารึกไว้ในหัวใจของผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ทุกคนที่ได้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้

 นอกจากพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๖๘ รูป เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้แล้ว ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ธนาคารฯ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจะได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยเป็นพระสงฆ์ที่ได้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ จากนั้นจะได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันสร้างชีวิตทานบารมีอันยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลโดยการร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน ๑๑๐ ตัว โค-กระบือทั้งหมดนี้จะนำส่งมอบให้แก่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต่อไป และจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายความจงรักภักดีของชาวธนาคารไทยพาณิชย์ จัดตั้งอย่างสง่างามสมพระเกียรติ ณ บริเวณด้านนอกหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารฯ นอกจากนี้ยังได้ทำในขนาดย่อส่วนจัดตั้งบริเวณด้านในอาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงสาขาที่เป็นอาคารอนุรักษ์ของธนาคารฯ ได้แก่ สาขาตลาดน้อย สาขาถนนเพชรบุรี และสาขาลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายนที่ผ่านมา และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” เพื่อเผยแพร่พระราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการสืบสานต่อกันมา เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ บริเวณลานด้านหน้าธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ ต่อเนื่องไปถึงด้านในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ขอเชิญชวนลูกค้า ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย พร้อมกับการเรียนรู้พระราชประเพณีที่สำคัญของชาติผ่านการชมนิทรรศการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์” ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.