นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรม “โครงการสถาบันพัฒนาผู้นำชุมชน หลักสูตรนักบริหารชุมชน รุ่นที่ 1” พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่านการอบรม จำนวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ รวมถึงตัวแทนจากบริษัท Outsource ที่บริหารจัดการและดูแลชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์    คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของการเคหะแห่งชาติและผู้นำชุมชนที่อยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติให้มีความรู้และทักษะในการบริหารและพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.