มี.. 2019 หดตัวที่ -4.9%YOY ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวที่ -3.4%YOY (หักผลของการส่งออกอาวุธกลับไปยังสหรัฐฯ ที่เป็นปัจจัยชั่วคราว) ซึ่งถือเป็นการติดลบเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยสินค้าส่งออกสำคัญที่มีการหดตัว ได้แก่ คอมพิวเตอร์-อุปกรณ์และส่วนประกอบ (-20.0%YOY) แผงวงจรไฟฟ้า (-21.7%YOY) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (-19.5%YOY) รวมถึงหลายสินค้าสำคัญในหมวดเกษตรคือ น้ำตาลทราย (-23.0%YOY) ข้าว (-7.7%YOY) และมันสำปะหลัง (-9.4%YOY) (รายละเอียดตามตารางที่ 1) ทั้งนี้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 มูลค่าการส่งออกหดตัว -4.7%YOY (ไม่รวมการส่งกลับอาวุธ) ขณะที่มูลค่าการนำเข้าหดตัวต่อเนื่องที่ -7.6%YOY เป็นผลมาจากการหดตัวของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนประเภทเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์และส่วนประกอบ และทองคำเป็นสำคัญซึ่งหดตัวสูงที่ -71.7%YOY และ -51.1%YOY ตามลำดับ ทำให้การนำเข้าในช่วงไตรมาสแรกหดตัวที่ -4.4%YOY (ไม่รวมนำเข้าอาวุธเพื่อการซ้อมรบเมื่อเดือนมกราคม)

การส่งออกของไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว

 • การหดตัวของมูลค่าส่งออกมีทิศทางกระจายตัวมากขึ้น (more broad-basedโดยสัดส่วนมูลค่าส่งออกที่มีการ
  หดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหากเทียบกับช่วงก่อนหน้า ทั้งในมิติของรายสินค้าและรายตลาดส่งออก (รูปที่ 1) สะท้อนว่า การส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้น ทำให้ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวในภาคการส่งออกของไทย
 • สินค้าส่งออกของไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ที่ได้รับผลจากการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง โดยสินค้าส่งออกไปจีนประเภท 1) เครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) หมวดแผงวงจรไฟฟ้า 3) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และ 4) เคมีภัณฑ์ ในเดือนมีนาคม 2019 ยังคงหดตัวในระดับสูงที่ -37.6%YOY -45.2%YOY -29.3%YOY และ -15.5%YOY ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราหดตัวที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่า ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวจากสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

  การส่งออกของไทยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัว

  • การหดตัวของมูลค่าส่งออกมีทิศทางกระจายตัวมากขึ้น (more broad-basedโดยสัดส่วนมูลค่าส่งออกที่มีการ
   หดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหากเทียบกับช่วงก่อนหน้า ทั้งในมิติของรายสินค้าและรายตลาดส่งออก (รูปที่ 1) สะท้อนว่า การส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องและกระจายตัวมากขึ้น ทำให้ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวในภาคการส่งออกของไทย
  • สินค้าส่งออกของไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ที่ได้รับผลจากการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง โดยสินค้าส่งออกไปจีนประเภท 1) เครื่องคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) หมวดแผงวงจรไฟฟ้า 3) ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และ 4) เคมีภัณฑ์ ในเดือนมีนาคม 2019 ยังคงหดตัวในระดับสูงที่ -37.6%YOY -45.2%YOY -29.3%YOY และ -15.5%YOY ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราหดตัวที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้า สะท้อนว่า ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวจากสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

   อีไอซีปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกปี 2019 ที่ 2.7% จากคาดการณ์เดิมที่ 3.4% จากหลายปัจจัยได้แก่

   • เศรษฐกิจคู่ค้าที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าที่คาด สอดคล้องกับรายงานล่าสุดของ IMF WEO ที่ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปี 2019 เหลือ 3.3% จากประมาณการครั้งก่อนหน้าที่ 3.5%
   • ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยทั้งปี 2019 ที่มีแนวโน้มหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (อีไอซีคาดว่า จะหดตัวประมาณ -7%) ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและเคมีภัณฑ์จะมีทิศทางชะลอตัว
   • อีไอซีมองว่า ในครึ่งปีหลังของปี 2019 การส่งออกสินค้าไทยมีโอกาสฟื้นตัวจากการปรับตัวดีขึ้นของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของหลายประเทศที่จะได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงท่าทีของหลายธนาคารกลางที่มีความ Dovish มากขึ้น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป นอกจากนี้ ปัจจัยฐานต่ำในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า จะมีส่วนช่วยให้อัตราเติบโตของมูลค่าส่งออกปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2019
   • ทั้งนี้ภาคการส่งออกยังคงมีความเสี่ยงด้านต่ำ ได้แก่ 1) สงครามการค้าที่อาจกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง และ
    2) เศรษฐกิจโลกที่อาจเติบโตได้น้อยกว่าที่คาด แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศอีไอซีปรับลดประมาณการการขยายตัวของมูลค่านำเข้าในปี 2019 จาก 3.6เป็น 3.2% ตามการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกที่มีแนวโน้มชะลอลง ประกอบกับแนวโน้มการลดลงของราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย
    ในปี 2019 ที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่านำเข้าสินค้าเชื้อเพลิง ทำให้คาดว่าการนำเข้าทั้งปี 2019 จะมีทิศทางชะลอลงจากปี 2018

    ตารางที่ 1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของไทยรายสินค้า

    %YoYสัดส่วน

    (ปี 2018)

    2018Feb-19Mar-19YTD
    รวมทั้งสิ้น100.0%6.7%-3.4%*-4.9%-4.7%
    1. สินค้าเกษตรกรรม9.2%0.9%-5.6%5.6%-0.6%
    2. สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร7.1%4.8%5.5%0.3%0.5%
    3. สินค้าอุตสาหกรรม79.3%6.6%-5.3%*-6.0%-5.3%
      3.1 เครื่องใช้ไฟฟ้า9.6%3.7%1.5%-0.2%0.0%
      3.2 เครื่องอิเล็กทรอนิกส์15.2%4.4%-10.2%-17.1%-12.3%
      3.3 เม็ดพลาสติก4.1%19.1%-4.4%-8.3%-7.2%
      3.4 เคมีภัณฑ์3.6%23.0%-5.2%-8.3%-7.0%
      3.5 ผลิตภัณฑ์ยาง4.4%7.5%9.0%14.8%7.6%
      3.6 ยานพาหนะ อุปกรณ์และส่วนประกอบ14.9%10.0%-15.2%5.2%-6.6%
    4. สินค้าแร่และเชื้อเพลิง4.4%28.2%-12.0%-1.2%-7.2%
      4.1 น้ำมันสำเร็จรูป3.7%29.7%-10.6%-0.1%-5.8%

    หมายเหตุ : ไม่รวมมูลค่าการส่งออกอาวุธกลับไปยังสหรัฐฯ

   • ตารางที่ 2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของไทยรายตลาดสำคัญ

    %YoYสัดส่วน2018Feb-19Mar-19YTD
    รวมทั้งโลก100.0%6.7%-3.4%*-4.9%-4.7%
    ASEAN515.5%13.4%2.8%-15.6%-7.5%
    จีน12.0%2.3%-1.5%-9.0%-9.2%
    CLMV11.6%16.6%-0.4%0.3%0.2%
    สหรัฐฯ11.1%5.4%5.0%*-1.4%3.7%
    ญี่ปุ่น9.9%13.0%-11.4%7.4%-1.6%
    EU159.0%5.0%-12.2%-2.6%-6.5%
    ฮ่องกง5.0%1.8%-12.0%-14.2%-13.6%
    ตะวันออกกลาง3.4%-5.0%-14.2%0.4%-7.0%

    ดย :      พนันดร อรุณีนิรมาน (panundorn.aruneeniramarn@scb.co.th)

                จิรายุ โพธิราช (jirayu.photirat@scb.co.th)

                Economic Intelligence Center (EIC)

                ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                EIC Online: www.scbeic.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.