การเคหะแห่งชาติจัดประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 4/2562 โดยมี พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการสรุปรายละเอียดเหตุการณ์ที่อาคารแฟลต หลังที่ 19 ทรุดตัวลงระหว่างการรื้อถอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหา การชี้แจงประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน และการลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนดินแดงให้มีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุและความผิดพลาดทางเทคนิค แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่ออาคารอยู่อาศัยใกล้เคียงแต่อย่างใด ซึ่งจากการชี้แจงดังกล่าวทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความเข้าใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากขึ้น และได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดและเก็บกวาดเศษวัสดุในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยในชุมชนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานด้านการมีส่วนร่วมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อขอความเห็นชอบและรายงานรายละเอียดการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ในวันที่ 28  เมษายน 2562 ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยการอบรมในครั้งนี้จะมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งวิธีหนีไฟและวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง และได้นำเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมร้านธงฟ้าราคาประหยัดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ซึ่งการเคหะแห่งชาติร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ได้เข้าถึงสินค้าราคาถูกและคุณภาพดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้บริการทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.