บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)  ผู้นำ DW ค่าย 23 ต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจึงขอนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ชุดใหม่ 8 รุ่น เพิ่มทางเลือกทำกำไรช่วงขาขึ้นและขาลงของหุ้นได้ ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 6 รุ่นได้แก่ EA23C1909A PLAN23C1909A PRM23C1909A RS23C1909A WORK23C1909A GFPT23C1909A และ ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 2 รุ่นได้แก่ IVL23P1909A และ PTTE23P1909A โดย DW ดังกล่าวมีอัตราทด (Gearing) สูง 4 – 6 เท่า เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรมากขึ้นและรับความเสี่ยงได้สูง ค่าเสื่อมทางเวลา (Time Decay) ต่ำ ถือเพื่อลงทุนได้ทั้งระยะสั้น (4-10 วัน) และระยะกลาง โดยมีอายุยาว5 เดือน ปริมาณ Bid/Offer Volume หนา ราคาขยับตามหุ้นแม่ พร้อมเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไป

 เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่มด้วยผลิตภัณฑ์การเงินและช่องทางการลงทุนครบวงจร เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Broker)”  โดย SCBS ยังมีระบบดูแลสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า DW ของ SCBS จะพร้อมสำหรับการซื้อขายของนักลงทุนเสมอ ปัจจุบัน SCBS มี DW เสนอขายรวม 78 รุ่น โดยเป็น Call ทั้งหมด 71 รุ่น และมี Put ทั้งหมด 7 รุ่น

 ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และวิธีใช้ได้ใน https://dw23.scbs.com

 ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 6 รุ่น ได้แก่   

  1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA)
  2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แพลน บี มีเดีย (PLANB)
  3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. พริมา มารีน (PRM)
  4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อาร์เอส (RS)
  5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (WORK)
  6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. จีเอฟพีที (GFPT)

 และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 2 รุ่น ได้แก่   

1.     ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL)

  1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
Derivative Warrantsประเภทหุ้นอ้างอิงราคาใช้สิทธิอัตราใช้สิทธิ

(DW: 1หุ้นอ้างอิง)

วันซื้อขายวันสุดท้าย
EA23C1909ACALLEA5813.630 กันยายน 2562

 

PLAN23C1909ACALLPLANB82.5
PRM23C1909ACALLPRM7.63
RS23C1909ACALLRS226
WORK23C1909ACALLWORK265.8
GFPT23C1909ACALLGFPT17.55.8
IVL23P1909APUTIVL428.5
PTTE23P1909APUTPTTEP11017

 สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์DWใหม่ทั้ง 8 รุ่น ได้ที่ https://dw23.scbs.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.