กลุ่มมิตรผล จัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting 2019) ภายใต้แนวคิด “Value Creation for Sustainability” ให้กับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทประกันภัย และกองทุนรวม แถลงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และเผยแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2019 พร้อมตอกย้ำการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทุกภาคส่วนตลอด Value Chain การสนับสนุนด้านการศึกษาและดูแลชุมชนโดยรอบให้สามารถพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดการต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัย ซึ่งครอบคลุมทั้งการเกษตรแบบยั่งยืน การแปรรูปอ้อยและน้ำตาลสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสูง การผลิตพลังงานสะอาด การแปรรูปวัสดุทดแทนไม้คุณภาพสูง  และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นายผรินทร์ อมาตยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการตลาด กลุ่มมิตรผล
  2. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล
  3. นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล
  4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล
  5. นายชูศักดิ์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ กลุ่มมิตรผล
  6. นายจารึก กรีทวี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจประเทศจีน กลุ่มมิตรผล
  7. นายศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มมิตรผล
  8. นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย กลุ่มมิตรผล
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.