นายชัย โสภณพนิช (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องดึงคอและหลัง (Traction) เครื่องให้การรักษาโดยสนามแม่เหล็ก (Super inductive ) และเตียงผู้ป่วย จำนวน 11 เตียง มูลค่ารวม 5,479,500 บาท ให้แก่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันสิรินธรฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้บริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.