สืบเนื่องจากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตั้งแต่กลางปี 2561 ในการศึกษาและพัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศในรูปแบบ B2B โดยนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ โดยในต้นปีที่ผ่านมาได้มีการทำ Live Pilot สำหรับการโอนเงินต่างประเทศ ซึ่งพบว่าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางได้ในเวลาน้อยกว่า 1 นาที เมื่อเทียบกับวิธีการโอนเงินแบบเดิมที่ใช้เวลา 1 ถึง 2 วัน

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์  กล่าวว่า “นี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่บนเทคโนโลยี Blockchain เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวเข้าสู่เปลี่ยนแปลงให้แก่ธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง  ผมขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจที่ ปตท.สผ. ที่ได้เลือกธนาคารไทยพาณิชย์ในความร่วมมือครั้งนี้ และพร้อมจะเดินหน้าพัฒนาบริการดังกล่าวเพื่อขยายผลต่อไป ให้สามารถใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และขยายเครือข่ายของบริการให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2562 ซึ่งจะเป็นก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่ง ในการต่อยอดธุรกิจการโอนเงินระหว่างประเทศ”

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปตท.สผ. กล่าวว่า “ปตท.สผ. จะร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าพัฒนา Blockchain อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำระบบการโอนเงินต่างประเทศผ่านเทคโนโลยีนี้มาใช้กับธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถดำเนินธุรกิจในโลกดิจิตอลได้มีอย่างประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น”

การร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และ ปตท.สผ. ในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการโอนเงินข้ามประเทศแบบ Real Time  และถือเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่การเงินยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.