นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ มอบแว่นสายตา จาก “โครงการเด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข”  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฏร์อนุกูล)   จำนวน 127 คน  โดยมี นางสาวอัญพัชญ์ จิรสุริยันวัชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ  ห้องประชุมครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนสามเสนนอกฯ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.