บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดยนางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2019” รางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท “Fast – Growing Company Award”  ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3  ปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก         ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

รางวัล Thailand Top Company Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมโดยแบ่งตามประเภทการดำเนินธุรกิจ และคัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกในปี 2560 (อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) TTW ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี (Thailand Top Company Awards) เป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลประเภท “Fast – Growing Company Award” ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลประกอบการ ผลกำไร อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น และถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.