นายปิติ สิทธิอำนวย ประธานกรรมการธนาคาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร (ที่ 6 จากขวา) และดร.เปาว์ ศรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม และหัวหน้าโครงการ Bangkok Bank InnoHub (ที่ 5 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มร. ลอร์เรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ (ที่ 5 จากขวา) นำ 8 ทีมสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงิน ประกอบด้วย ทีม Antworks ประเทศสิงคโปร์ ทีม CryptoMove ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีม EYWA Media ประเทศสิงคโปร์ ทีม Jumper.ai ประเทศสิงคโปร์ ทีม Pand.ai ประเทศสิงคโปร์ ทีม Pymlo เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีม Sepulsa ประเทศอินโดนีเซีย และทีม Vymo ประเทศอินเดีย โชว์ผลงานในงานDemo Day 2019 – Bangkok Bank InnoHub  Season 2, Unleash the Potential ซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนำนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับพันธมิตรของธนาคาร องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของประเทศไทย

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.