บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอานนท์ วังวสุ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบเสื้อเกราะกันกระสุนยุทโธปกรณ์พิเศษ จำนวน 200 ตัว รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ด้วยบริษัทฯ เห็นความสำคัญในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตราย เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีพลโทวัลลภ ฐิติกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้รับมอบ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.