ดร.ศิริ  การเจริญดี (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดชา ตุลานันท์ (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชัย โสภณพนิช (ที่ จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) คมคาย  ธูสรานนท์ (ที่ จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)โชน  โสภณพนิช (ซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ และ ม.ล.จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ (ที่ จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สาวิตรี รมยะรูป (ขวา) กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพันธมิตรร่วมพิธีลงเสาเอกโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการเอาฤกษ์เอาชัยให้บ้านใหม่ของชาวกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังดีๆ ที่กรุงเทพประกันชีวิตจะส่งต่อไปยังพันธมิตร พนักงาน ตัวแทนและลูกค้าทุกคน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและการให้บริการอย่างครบวงจร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.