บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดทัพที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B กว่า 600 ชีวิต วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายปี ‘62 ในงาน BLA FA3B, FA Kick Off 2019” ภายใต้แนวคิด “CUSTOMER CENTRIC ใครเจอเราชีวิตต้องดีขึ้น”  เพื่อตอกย้ำว่าที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยยึดเป้าหมายลูกค้าเป็นที่ตั้ง ผ่านการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

ม.ล. จิรเศรษฐ  ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศนโยบายเน้นย้ำกองทัพที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B ว่า “จากวิสัยทัศน์และนโยบายของกรุงเทพประกันชีวิต ในปีนี้เป้าหมายและการทำงานของที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B จะต้องไปในทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “CUSTOMER CENTRIC ใครเจอเราชีวิตต้องดีขึ้น” ที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B ของบริษัทจะทำหน้าที่ให้บริการด้านการวางแผนเพื่อเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยที่ปรึกษาการเงินของ BLA FA3B จะต้องได้รับการอบรมและสร้างประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้สามารถวางแผนได้อย่างหลากหลายตามเป้าหมายของลูกค้าแต่ละคนที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากการพัฒนาด้านคุณภาพของที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B บริษัทฯ ยังได้พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ รอบรับการให้บริการ เพื่อให้เป็นที่ปรึกษาการเงินที่ลูกค้าให้ความเชื่อถือ  และช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนการเงินที่วางไว้”

นอกจากนี้ยังได้ประกาศเป้าหมายที่จะเดินหน้าสร้างที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีจำนวนที่ปรึกษาการเงินที่เพียงพอสามารถรองรับความต้องการการวางแผนการเงินของลูกค้าที่มีมากขึ้น และสามารถแข่งขันอยู่ในธุรกิจได้”

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทพันธมิตร 3B ให้เกียรติมาร่วมงานอาทิ โชน โสภณพนิช รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย และประธานสโมสร Beyond Life บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารระดับสูงอีกหลายท่าน รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพมาแชร์ประสบการณ์การทำงานในช่วงเสวนา ในหัวข้อ Special Section “Better Life”กรุงเทพประกันชีวิต พร้อมพันธมิตร 3B ที่แข็งแกร่ง และที่ปรึกษาการเงิน  จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันโดยยึดมั่นตามแนวคิด “ใครเจอเราชีวิตต้องดีขึ้น” เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนต่อไป สนใจร่วมงานกับที่ปรึกษาการเงิน BLA FA3B โทร.02-777-8888 หรือwww.bangkoklife.com/blafa

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.