ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกล่าวคำชื่นชมแก่ทีมนักกีฬาแบดมินตันของกรุงเทพประกันภัยที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันแบดมันตันประกันภัย ครั้งที่ 11ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยทั้งนี้ ทีมนักกีฬาของกรุงเทพประกันภัยได้รับ 3 รางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภทคู่ผสม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมด้านการกีฬาอย่างเต็มที่เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายในกีฬาที่ตนเองมีความชอบและถนัด ทั้งยังเป็นการผ่อนคลายเพื่อสุขอนามัยที่ดี ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here