นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้แทนกลุ่ม SSS Consortium ร่วมกิจกรรม “Together We Change : We are Ready to CHANGE” เพื่อประกาศความสำเร็จในการพัฒนาระบบ GHB System กำหนด On Production ระบบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 รวมถึงประกาศทิศทางและนโนบายการดำเนินงานหลังจาก On Production ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบไปพร้อม ๆ กันทั้งองค์กร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2   ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.