บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิตโดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ประกาศเดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 70ด้วยการส่งมอบพลังความรักให้ชุมชนสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่งด้วยการสร้างฐานรากที่มั่นคงทางอาชีพและรายได้ โดยในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการ “ไทยสมุทรรักชุมชนไทย”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6ภายใต้เจตนารมย์ “ปั้นแบรนด์ไทยไปอินเตอร์” ด้วยการคัดเลือกชุมชนภายในโครงการที่มีศักยภาพนำมาพัฒนาอาชีพอย่างเจาะลึกด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพตั้งแต่กระบวนการผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความสามารถและทักษะของสมาชิกในชุมชนในขณะที่ยังคงดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนทำให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มจักสานจากต้นคล้าบ้านโนนสะอาดอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีภายใต้แบรนด์“มือดี”ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงผลงานและร่วมแฟชั่นโชว์ในงาน Bangkok Design Week 2019 จัดโดยThailand Creative & Design Center (TCDC) ด้วยการยกระดับงานจักสานกระติ๊บข้าวในรูปแบบเดิม ๆ ปรับเปลี่ยนแนวคิดเป็นกระเป๋าดีไซน์เก๋ทำให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยังคงมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยการผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับประเทศที่สามารถก้าวไกลสู่ระดับโลกได้ในอนาคตสร้างชุมชนที่เข้มแข็งตอกย้ำการส่งผ่านความรักและความปรารถนาดีให้กับชุมชนทั่วไทยต่อไป

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.