เอไอเอ ประเทศไทย รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทย (CAC – Collective Action Coalition Against Corruption) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีนายลู บูน เท็ค (ขวา)ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและนายสุภิรัช โพธิ์ถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจเป็นตัวแทนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรดังกล่าวทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556และเอไอเอ ประเทศไทย ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทยอีกด้วย

การได้รับการรับรองประกาศนียบัตรดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตของ
เอไอเอ ประเทศไทยนั้น ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของเอไอเอทุกคนยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด สอดคล้องตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กรสำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.