เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม การเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าที่ดินเพื่อประกอบการค้าเชิงพาณิชย์ และ/หรือจัดทำที่จอดรถ ในโครงการเมืองใหม่บางพลี วาระ 1 ระยะ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 234 ตารางวา (บางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 3314) โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่า ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 10.30 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 (อาคาร 16 ชั้น) สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารได้ที่กองจัดประโยชน์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2351 7004 และ 0 2351 6036 และสำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 2  โทร. 0 2351 3772 – 55 ในวันและเวลาทำการ
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.