บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยธุรกิจสาขาและการร่วมทุนจัดประชุมตัวแทนและนายหน้าของภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษถึงแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยและภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 พร้อมด้วยนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ร่วมให้ทิศทางนโยบายและเป้าหมาย พร้อมโปรโมชันต่างๆให้แก่ตัวแทนและนายหน้าที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้ร่วมบรรยายเรื่องการจัดการสินไหมทดแทนยานยนต์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวแทนนายหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูล จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดการประชุมตัวแทนและนายหน้าภูมิภาคเพื่อให้ทิศทางการทำงานพร้อมเป้าหมายให้ครบทั่วทุกภูมิภาค ตลอดปี 2562 นี้

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.