นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ Challenge Run With MTL” รวมพลังชาวเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมวิ่ง 500 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนโครงการ “วิ่งกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” รวมพลังเหล่านักวิ่งทั่วประเทศสะสมระยะทางให้ได้ 10 ล้านกิโลเมตร เพื่อเปลี่ยนเหงื่อเป็นเงินบริจาค 10 ล้านบาท จัดขึ้นโดยสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED และส่งต่ออุปกรณ์ดังกล่าวไปยังส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ โรงเรียน สนามกีฬาต่างๆ เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยสนับสนุนให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาทรัพยากรของประเทศชาติ ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง อายุยืนยาว ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกด้วย งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สวนสุขภาพ เมืองไทยประกันชัวิต สำนักงานใหญ่ 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.