คุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทยเป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณรางวัล“ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2562” หรือBest Practice Awards 2019 สาขาบริษัทประกันชีวิตที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรองวัลณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ ประพฤติตนอยู่ในกรอบคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม และได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ  เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมและสาธารณชน ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ เอไอเอ ประเทศไทย ในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาที่ว่า ‘เอไอเอ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

สำหรับในปี 2562 ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปีของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอไอเอ นอกจากการส่งมอบความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คนไทยทั่วประเทศแล้ว เอไอเอ ประเทศไทยยังคงเดินหน้าตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมพัฒนาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่องอาทิเช่น โครงการ “ทำดีร่วมกัน” AIA Sharing A Life โครงการ “เอไอเอ สร้างรอยิ้ม” โครงการ “ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่” และล่าสุดโครงการโรงเรียนเอไอเอ ประเทศไทยซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.