การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 43 โดยมี  ดร.ธัชพล กาญจนกูลผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานการแข่งขัน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 23 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ซึ่งการจัดแข่งขันเทเบิลเทนนิสกีฬารัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้มีความรัก ความสามัคคี รวมทั้งทำให้สุขภาพแข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีประเภทการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ประเภท ประกอบด้วย ประเภททีมชาย ก. ประเภททีมชาย ข. ประเภททีมหญิง ก. ประเภททีมหญิง ข. ประเภทชายเดี่ยวอาวุโส และประเภทหญิงเดี่ยวอาวุโส ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.