จากซ้ายไปขวา  อาจารย์ ดร. นายแพทย์วิทูรชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย และ ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดยคุณศรัณยา เทียนถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมงานแถลงข่าว พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท ในการจัดงาน Cancel Cancer Festival 2019 ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัย และการดูแลรักษาโรคมะเร็งแบบบูรณาการ ตามแนวทางการประสานองค์ความรู้ที่ทันสมัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมส่วนบุคคล นำไปสู่การรักษาโรคมะเร็งที่แม่นยำ และเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เอไอเอ ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา‘Healthier, Longer, Better Lives’ ซึ่งการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างจำเพาะขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้ป่วยในการหายจากโรคมะเร็ง และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยความยั่งยืนรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนที่ต่างก็มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคตอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนการตระหนักถึงปัญหาโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุหลักของอัตราการเสียชีวิตของคนไทย

งานเทศกาลดนตรี ศิลปะ และแรงบันดาลใจ ‘Cancel Cancer Festival 2019’ จะเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนการระดมทุนผ่านการนำพลังบวกมาใช้รับมือกับโรคมะเร็ง โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.30 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ‘Cancel Cancer Festival 2019’ ได้ฟรีที่ www.sicafund.com และสามารถร่วมบริจาคหรือสนับสนุนของที่ระลึกผ่านธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 901-7-05999-0 ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ กองทุนสนับสนุนการแพทย์แม่นยำในโรคมะเร็ง”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.