บลจ.ทิสโก้เสิร์ฟกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ ผนวก 2 เมกะเทรนด์หลักของโลก “ดิจิตอล-เฮลท์แคร์” สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุน พร้อมนำค่าธรรมเนียมการขายบริจาคให้กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ หวังช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการแพทย์มากขึ้น เสนอขาย IPO 14-28 ก.พ.นี้

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า การลงทุนในธุรกิจที่เป็น “เมกะเทรนด์” มักจะให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างมากสำหรับนักลงทุนในระยะยาว โดยกลุ่มธุรกิจ“เทคโนโลยี” และ “เฮลธ์แคร์” จัดเป็นเมกะเทรนด์ใหม่ของโลกในขณะนี้ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง หากพิจารณาโอกาสการเติบโตในกลุ่มเฮลธ์แคร์ซึ่งได้รับประโยชน์โดยตรงจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นทั่วโลก ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีได้เข้าไปแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์และอุตสาหกรรมต่างๆ  ไม่เว้นแม้กระทั่งอุตสาหกรรมการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้าง “นวัตกรรม” ในการป้องกันการเจ็บป่วยและรักษาสุขภาพให้กับคนทุกเพศทุกวัย

ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากธุรกิจเมกะเทรนด์ทั้งสองกลุ่มดังกล่าวได้พร้อมกัน บลจ.ทิสโก้จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TGHDIGI) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุน CS (Lux) Global Digital Health Equity ชนิดหน่วยลงทุน IB USD (กองทุนหลัก) เน้นลงทุนในบริษัทที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลก เสนอขายวันแรก (IPO) 14-28 ก.พ. 2562 นี้ อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“นักลงทุนที่เห็นโอกาสก่อนใครมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนก่อนเสมอ หนึ่งในโอกาสนั้นคือ กองทุนเปิด TGHDIGI  กองทุนที่ผนวกธีมเมกะเทรนด์ในด้านเฮลธ์แคร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กประมาณ 40-60 ตัว มีจุดเด่นตรงที่บริษัทขนาดกลางและเล็กมักจะมีการเติบโตของรายได้ในอัตราที่สูง กองทุนหลักจะใช้วิธีเลือกหุ้นโดยดูปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนั้นๆ และบริษัทนั้นต้องมีรายได้จากการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 50% ของรายได้รวม”นายสาห์รัชกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน 4 อันดับแรก ได้แก่ บริษัท Teladoc ผู้พัฒนาแพลทฟอร์มให้คนไข้สามารถพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ และรับใบสั่งยาจากแพทย์เพื่อนำไปซื้อยาต่อได้ทันที บริษัท Bio Telemetry ผู้ผลิตอุปกรณ์แปะติดกับร่างกายเพื่อเก็บข้อมูลตรวจวัดหัวใจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา บริษัท Medidata Solution บริษัทรับทำงานวิจัยให้กับบริษัทยาชั้นนำ และ บริษัท Dexcom ผู้ผลิตอุปกรณ์วัดน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รายงานผลแบบ Realtime บนหน้าจอมือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น

นายสาห์รัช กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนนี้ นอกจากจะได้รับโอกาสที่ดีในการลงทุนแล้ว ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ สำหรับเป็นทุนในการรักษาผู้ป่วยและกิจกรรมอื่นๆ ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ โดยทุกๆ การซื้อกองทุน TGHDIGI มูลค่ารวม 1 แสนบาท ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562 บลจ.ทิสโก้จะบริจาคค่าธรรมเนียมการขายกองทุน 100 บาทให้กับกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

พิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดลงทุนในกองทุน TGHDIGI ระหว่างวันที่ 14-28 ก.พ. 2562 วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 9,999,999 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 2,000 บาท ลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 29,999,999 บาทรับนาฬิกา Garmin รุ่น Instinct ทูลค่า 11,500 บาท และลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไปรับพัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ purifying tower fan TP04 มูลค่า 28,900 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

กองทุน TGHDIGI อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ซึ่งปัจจุบันผู้จัดการกองทุนดำเนินการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินประมาณร้อยละ 90 ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com  และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวน บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.