บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาริชาต อนุชิตชาตรี(ซ้าย)ผู้จัดการสาขาสุรินทร์เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA VIP)จำนวน 3,120,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ให้แก่นางสาวปราณี จันทร์ทะมาต(กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นหลานของนายละดมศักดิ์ ชัญถาวรผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางสาวปิยะพร ปิยะรุ่งบัณฑิต (ขวา) ผู้จัดการ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณธนาคารกรุงเทพสาขาสตึก จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.