ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) เป็นประธานจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 โดยมี ฐาปน สิริวัฒนภักดี (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ, นงนุช บูรณะเศรษฐกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์                 กรรมการ

   2.คุณอวยชัย ตันทโอภาส               กรรมการ

   3.คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล             กรรมการผู้จัดกา

        4.คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี                                                รองประธานกรรมการ

        5.คุณประสิทธิ์ โฆวิไลกูล                                               ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

        6.คุณวิกรม คุ้มไพโรจน์                                                  กรรมการอิสระ

        7.คุณพจนีย์ ธนวรานิช                                                    กรรมการอิสระ

        8.คุณชัย จรุงธนาภิบาล                                                  กรรมการอิสระ

        9.คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร                                            กรรมการ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here