สสว.ปลื้ม “โครงการ SME Provincial Champions”ประสบผลสำเร็จต่อเนื่องสร้างSME 4.0 มากกว่า1,000 รายเป็นต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับจังหวัดเสริมศักยภาพเศรษฐกิจระดับประเทศปี 62 เดินหน้าไม่หยุด เปิดรับ SME ภาคบริการ และภาคการผลิตในธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาสู่สุดยอด SME จังหวัด

 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า โครงการ SME Provincial Champions เป็นโครงการที่เกิดจากนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SMEเพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สสว.จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558

ผอ.สสว. เผยว่า ถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการผ่านเข้าร่วมโครงการ 1,155รายในกลุ่มธุรกิจภาคการผลิตและภาคบริการครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up)กลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในตลาด(Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว(Turn Around)โดยผู้ประกอบการ SME เหล่านั้นได้กลายเป็น SMEsที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจสามารถเข้าสู่กลไกการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้มีความมั่นคงที่สำคัญเป็นธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างหรือใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการให้มีศักยภาพเติบโตเป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจประเทศได้อย่างมั่นคงตามนโยบาย Thailand 4.0

นายสุวรรณชัยเผยว่า ปี 2561 โครงการ SME Provincial Champions ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สมัครร่วมโครงการ1,063 ราย ในจำนวนนี้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 462 ราย เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากถึง680 ล้านบาทโดย SME ที่เข้ารอบได้ผ่านกระบวนการพัฒนาด้านการบริหารและการตลาดที่เข้มข้นต่อเนื่อง เพื่อเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาของผู้ประกอบการเฉพาะราย ทั้งด้านการตลาด การผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น ประการสำคัญ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับการโค้ชชิ่ง (Coaching) จากที่ปรึกษาระดับมืออาชีพซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแนะนำการปลดล็อคข้อจำกัดและผลักดันตัวเองเข้าสู่เป้าหมายที่ต้องการนำพาธุรกิจเข้าสู่โมเดลเทรด และเปิดประตูการค้าสู่ตลาดต่างประเทศ

นายสุวรรณชัย กล่าวอีกว่า ในปี2562 นี้ สสว.จึงยังคงเดินหน้าโครงการ SME Provincial Championsเป็นปีที่ 4 โดยมอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นหน่วยงานดำเนินโครงการ กำหนดเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท ทั้งธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนบุคคลทั่วไปนิติบุคคล ทั้งภาคการบริการและภาคการผลิตในซัพพลายเชนของธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ โฮมสเตย์ โรงแรมที่พักขนาดเล็ก, ร้านอาหาร, สถานบริการสุขภาพสปา ฟาร์มสเตย์, ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ รวมถึงธุรกิจผลิตของฝาก และของที่ระลึกจากทั่วประเทศซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

“ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ SMEs ในจังหวัดของตนเอง นอกจากนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ๆหรือสื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ่านแพลทฟอร์ม (Platform) ของโครงการอย่างต่อเนื่อง” นายสุวรรณชัย ระบุ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หลากหลายช่องทางเช่น โครงการผ่านแอพพลิเคชั่นSME Connextหรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ m.smeconnext.comรวมทั้งสมัครผ่านเว็บไซต์  https://goo.gl/LV7MBZ กรอกใบสมัครออนไลน์ และยังสามารถสแกน QR Code ในโบชัวร์เข้าสู่หน้าใบสมัครได้ทันที นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารโครงการอย่างฉับไวได้ทางFacebook: SME Provincial Champions และใน Application SME.Connext ของ สสว.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.