นายคณิต สีห์ รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ นางศิริวรรณ สุรโกมล เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Senior Vice President ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้าต่างประเทศ 1 นางสาวสุวรรณา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัลเกียรติยศจากนิตยสารดิแอสเส็ท (The Asset) ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย ในงาน The Asset Triple A Country Awards 2018 โดยในครั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้รับการประกาศยกย่องใน 6 รางวัลยอดเยี่ยม ประกอบด้วย 1รางวัล Best Cross-Border Financing (Cambodia) สำหรับเงินกู้มูลค่า 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ของ Royal Residence Hotels and Resorts Company  2รางวัล Best Corporate Bond (Thailand) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 77,000 ล้านบาท 3รางวัล Best Corporate Bond (LAO PDR) สำหรับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน ของบริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน มูลค่า13,660.40 ล้านบาท 4รางวัล Best Bond (LAO PDR) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินบาท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ของกระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มูลค่า 14,000 ล้านบาท 5รางวัล Best follow-on Offering (Thailand) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล มูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 6รางวัล Best FIG bond (Thailand) สำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน) มูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคาร

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here