คุณธนวงษ์ อารีรัชชกุล (ที่ จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ จากขวา) คณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุ (Intelligence Inventory Management System) ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในการนำระบบ Digital Platform มาใช้พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อขยายการใช้งานจากภาคการผลิตเข้าสู่ภาคบริการในโรงพยาบาล พร้อมต่อยอดความรู้สู่การบริหารจัดการด้านงานคลังพัสดุให้มีความแม่นยำ เห็นถึงภาพรวมการจัดเก็บคลังพัสดุ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์การใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.