บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายศักดิ์สิทธิ์ เหมือนพรรณราย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขานครศรีธรรมราช ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA VIP จำนวนเงิน 1,620,000 บาท ให้แก่ นายอติชาต แพรกทอง  (กลาง) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบิดาของนายเตวิช แพรกทอง ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนางสาวชลมาศ ทองชัย (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.