เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและนางสาวชลิดานครชัย(ซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนการบริหารลูกค้าเอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนรับรางวัล “International Finance Awards 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในสาขา บริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมการตลาด ในหมวด บริษัทประกันชีวิต (Best Marketing Initiative -Insurance) และ บริษัทยอดเยี่ยมด้านกิจการเพื่อสังคม(Best CSR Company) ซึ่งเป็นรางวัลจากนิตยสาร International Finance โดยรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือองค์กรในภาคอุตสาหกรรมการเงินระดับสากล ที่มีการดำเนินกิจการที่โดดเด่นและมีคุณค่าต่อภาคการเงินในระดับโลก นอกจากนี้ รางวัล “International Finance Awards”ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงสุดด้านนวัตกรรมและผลการดำเนินงานขององค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานและอุทิศตนเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมการเงินเติบโตและก้าวหน้าขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ แกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพฯ 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.