ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะผู้นำด้านดิจิทัล แบงก์กิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก้าวเข้าสู่การเป็น UBU Smart University ต้นแบบของสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society ของภาคอีสาน พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนา Ecosystem ทางด้านดิจิทัลภายในสถาบันการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการด้านการเงิน และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ผ่าน SCB Business Center แหล่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี SCB Investment Center ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการลงทุน และSCB Academy หน่วยงานฝึกอบรม และให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมรับการเข้ามาของกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข (ที่ จากซ้ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย (ที่ จากขวาผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมลงนาม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.