บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)  ต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มจึงขอนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 12 รุ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ ทั้งนี้ DW ที่ออกในชุดนี้ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 12 รุ่นได้แก่ ADVA23C1905A  BCPG23C1905A  BEM23C1905A  BJC23C1905A CBG23C1905A COM723C1905A GULF23C1905A KCE23C1905A MINT23C1905A ORI23C1905A PTG23C1905A  SAWA23C1905A โดย DW ดังกล่าวมีอัตราทดสูง 4 – 8 เท่า ค่าเสื่อมทางเวลา (Time Decay) ต่ำ  มีอายุยาว 4 เดือน ลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง ปริมาณ Bid/Offer Volume หนา ราคาขยับตามหุ้นแม่  พร้อมเปิดซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม เป็นต้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่มด้วยผลิตภัณฑ์การเงินและช่องทางการลงทุนครบวงจร เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Broker)”  SCBSยังมีระบบดูแลสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า DW ของ SCBS จะพร้อมสำหรับการซื้อขายของนักลงทุนเสมอ ปัจจุบัน SCBS มี DW เสนอขายรวม 64 รุ่น เป็นประเภท Call Warrant ทั้งหมด

 ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และวิธีใช้ได้ใน https://dw23.scbs.com

 ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 12 รุ่น ได้แก่   

 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส  (ADVANC)
 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บีซีพีจี (BCPG)
 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  (BEM)
 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)
 5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป (CBG)
 6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. คอมเซเว่น (COM7)
 7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)
 8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)
 9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)
 10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI)
 11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)
 12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD)

 

Derivative Warrantsประเภทหุ้นอ้างอิงราคาใช้สิทธิอัตราใช้สิทธิ

(DW: 1หุ้นอ้างอิง)

วันซื้อขายวันสุดท้าย
ADVA23C1905ACALLADVANC190.002131 พฤษภาคม 2562

 

BCPG23C1905ACALLBCPG18.004.5
BEM23C1905ACALLBEM11.003.2
BJC23C1905ACALLBJC58.009
CBG23C1905ACALLCBG38.0013
COM723C1905ACALLCOM715.505
GULF23C1905ACALLGULF100.0010
KCE23C1905ACALLKCE34.0012
MINT23C1905ACALLMINT43.0010
ORI23C1905ACALLORI8.302.5
PTG23C1905ACALLPTG10.802.5
SAWA23C1905ACALLSAWAD56.0013

    สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 12 รุ่น ได้ที่ https://dw23.scbs.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here