ทีเอ็มบี โดย ดร.รุจิกร  ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ และนางสาวสุกัญญา  ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่ม YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หรือกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 4 จังหวัด คือ สุราษฎ์ธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี และชลบุรี เพื่อให้กลุ่ม YEC แต่ละจังหวัด สามารถนำองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ช่วยพัฒนาต่อยอดธุรกิจเติบโต “ได้มากกว่า”

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

  1. นายนนทพัทธ์ สิทธิเดชไพบูลย์       ประธาน YEC จังหวัดสุราษฎ์ธานี
  2. นางสาวธนาภา แสงวณิช               นายทะเบียนสมาชิก YEC จังหวัดสมุทรสงคราม
  3. นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต           หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี
  4. ดร. รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ                หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี
  5. นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช                รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ ประธาน YEC จังหวัดชลบุรี
  6. นายศุภชาติ เมฆรุ่งโรจน์ ประธาน YEC จังหวัดราชบุรี
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.