บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทุนเปิด TW-E70 ชูจุดเด่นใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง รักษาสถานะลงทุนในหุ้นสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของ NAV  เสี่ยงน้อยกว่ากองทุนที่ลงในหุ้นอย่างเดียว เปิด IPO 24-31 ม.ค. 62 นี้ พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มโอกาสลงทุนให้ลูกค้า

       นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset Management Co., Ltd.) กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้มองว่า “หุ้น” เป็นสินท รัพย์ที่น่าสนใจที่สุดในปี 2562 เพราะในปี 2561 ดัชนีหุ้นหลายประเทศได้ปรับฐานไปแล้วพอสมควร ทำให้มูลค่าหุ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งเคยอยู่ในระดับสูงในช่วงต้นปี 2561 ลดลงมาอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาว 10 ปี แต่ความผันผวนของผลตอบแทนในหุ้นยังคงมีอยู่ เพราะนักลงทุนกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน และมีปัจจัยเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่คาดเดาได้ยากว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร

      สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้นั้น ในปีนี้บลจ.ทิสโก้มองว่า การลงทุนในตราสารหนี้แต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมือนในอดีตที่ผ่านมา เพราะมีเรื่องภาษีและอัตราดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนอีกจำนวนไม่น้อยที่ทราบดีว่าการลงทุนในตราสารหนี้เริ่มได้รับผลกระทบแล้ว แต่ยังลังเลที่จะเพิ่มความเสี่ยงไปลงทุนในหุ้นเต็มจำนวน

      ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีแต่ยังไม่สามารถรับความเสี่ยงต่อการลงทุนในกองทุนหุ้นได้เต็มร้อย บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ เวลธ์ โกรท E70 (TW-E70) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมที่มีความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีนโยบายลงทุนให้กองทุนมีสถานะการลงทุนในหุ้นสุทธิโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงและการผันผวนของราคาหุ้นในกรณีที่หุ้นมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

      ขณะเดียวกันยังสามารถกระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศได้ด้วย มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท เสนอขายวันแรก (IPO) 24-31 ม.ค. 2562 นี้  

     “กองทุน TW-E70 ออกแบบมาให้มี “สถานะการลงทุนสุทธิ” (Net Exposure) ในหุ้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของ NAV เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ แต่ไม่สามารถรับความเสี่ยงต่อการลงทุนในกองทุนหุ้นได้ทั้ง 100% โดยกองทุนนี้โดดเด่นตรงที่ ในช่วงที่ผู้จัดการกองทุนมองว่าหุ้นกำลังจะย่อตัวลง ก็สามารถเปิดสถานะ Short (ขาย) หุ้น ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือจะใช้เครื่องมืออื่น ๆ มาช่วยสร้างสมดุลของผลตอบแทนไม่ให้ปรับลงมากเหมือนการลงทุนในกองทุนหุ้น 100%” นายสาห์รัชกล่าว

     พิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดลงทุนในกองทุน TW-E70 ระหว่างวันที่ 24-31 ม.ค. 2562 วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 9,999,999 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 2,000 บาท ลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 29,999,999 บาทรับบัตรเติมน้ำมัน ปตท.มูลค่า 10,000 บาท และลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไปรับทองคำรูปพรรณหนัก 1 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

      กองทุน TW-E70 อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com  และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวน บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.