นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President  ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับกลุ่มพันธมิตร R3 ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม Workshop โครงการ Voltron ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยธนาคารกรุงเทพในฐานะธนาคารไทยแห่งแรกและแห่งเดียว ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Voltron กับกลุ่มพันธมิตร R3 ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อร่วมพัฒนาบริการ Letter of Credit (L/C) ซึ่งเป็นบริการทางการเงินที่สำคัญในระบบการค้าระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) หรือ Enterprise Blockchain สำหรับธนาคารพันธมิตรในโครงการ Voltron ล้วนเป็นธนาคารชั้นนำระดับโลกด้านบริการการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคารกรุงเทพซึ่งมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลก จึงนับเป็นการต่อยอดศักยภาพเครือข่ายด้านการค้าระหว่างประเทศของโครงการ Voltron ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญของโลก โดยงานเลี้ยงจัด ณ ร้านบ้านสุริยาศัย ถนนสุรวงศ์

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.