กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) เตรียมเปิดตัวบริการ Krungsri Co-op Application นวัตกรรมทางการเงินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของสอ.กฟผ. ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินและอัพเดทข้อมูลบัญชีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านทางมือถือ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ โดยมีนายพรสนอง ตู้จินดา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ และนางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ และนายชาติชาย โรจนรัตนางกูร (ขวาสุด) ประธานคณะกรรมการบริหารเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมงานพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.