EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวพรสุรีย์ ไทยสีหราช เป็นผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร ดูแลงานด้านการให้บริการทางการเงินแก่ธุรกิจส่งออกและธุรกิจนำเข้าเพื่อส่งออก รวมทั้งบริการด้านเอกสารส่งออก และติดตามการใช้บัญชีของลูกค้า ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       นางสาวพรสุรีย์จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยอีสท์เท็กซัส สเตท สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นผู้บริหารด้านการตลาดธุรกรรมการเงิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสการตลาดและธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.