มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทเบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ เพื่อทดแทนการใช้รถโดยสารแบบเดิม สนองนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ “Green University” เนื่องจากในปัจจุบันโลกเรากำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming อันเนื่องมาจากปรากฏการเรือนกระจกหรือ Greenhouse Effect ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ที่มีการศึกษาทดลอง และค้นคว้าวิจัยเพื่อเป็นต้นแบบแก่สถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ล่าสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทเบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด เปิดตัวโครงการ “KU Go Green” เพื่อมุ่งหวังเป็นต้นแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ได้มอบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าแบบติดเครื่องปรับอากาศ หรือ รถ Electronic Bus แบบปิด จำนวน คัน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย ไม่เพียงแต่นิสิต ยังรวมถึงบุคลากรบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้ Facility ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโยลีเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดเป็น Smart University โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย นางสาวปิยะอาภา เจริญเวช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ และดรวิศิษฎ์ คชสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบต้า เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ร่วมงาน เมื่อเร็วๆนี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.