ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งความสุขให้กับเด็กๆ ผ่านการเล่นและเรียนรู้ ทั้งในเรื่องการเสริมสร้างวินัยการออม การรู้จักแบ่งปันมีจิตอาสาและปลูกฝังให้เด็ก ๆ ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมาโดยร่วมกับหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรจัดขึ้น มีพี่ ๆ จิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรม ณ สถานที่ต่างๆได้แก่ พื้นที่เขตพระราชฐานราชวิถีกองทัพอากาศสยามพารากอนและบูธของธนาคารฯ ภายในงานอุ่นไอรัก

นอกจากจะทำให้น้อง ๆ  ได้รับความสุขแล้ว ธนาคารฯ ยังได้สอดแทรกความรู้ ส่งเสริมการมีจิตอาสา แบ่งปันให้กับผู้อื่นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม ECO DIY การทำ “ตุ๊กตาแบ่งปัน” ทำตุ๊กตาจากเศษผ้าเพื่อมอบให้ผู้ป่วยเด็ก,ระบายสีกระบอกน้ำรักษ์โลก, เกมโยนปิงปอง Say no to Plastic,“ออมสินออมสุข”สร้างนิสัยการออมกับกล่องออมสินจากวัสดุเหลือใช้,“กระถางน้อยสร้างโลกสวย”วาดลวดลายบนกระถางย่อยสลายได้, “กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน”ออกแบบถุงผ้าด้วยตัวเองไว้ใช้แทนถุงพลาสติกและวงล้อเศรษฐี ส่งเสริมการออมนอกจากนี้น้องๆ ยังได้ร่วมกิจกรรม “แบ่งปัน ทันโลก” ด้วยการหยอดกล่องรับบริจาค ซึ่งธนาคารฯ จะนำเงินบริจาคทั้งหมดไปมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจต่อไป

บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสนุก ความสุข ความรู้ และได้ร่วมทำความดี  บ่มเพาะให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี”  โดยปลูกฝังความดีจากภายใน ให้เป็นเด็กดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ดังคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา พัฒนาชาติ”

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.