นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ (กลาง) และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ซ้ายสุด) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมมอบกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาไมโครสโคป พร้อมชุดกลับภาพสำหรับผ่าจอประสาทตา รวมมูลค่า 2,500,000 บาท ให้แก่ นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดได้โดยกล้องจุลทรรศน์ดังกล่าวใช้สำหรับส่องดูเลนส์ตาที่เสื่อมและใช้ตอนใส่เลนส์เทียม ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 14มกราคม 2562

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.