ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)  เปิดเผยถึงผลการเปิดซองเอกสารประกวดราคาโครงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ระยะที่ 3 ท่าเรือ F วงเงินลงทุนกว่า 8.4 หมื่นล้านบาท        ว่ามีเอกชนสนใจซื้อเอกสารโครงการฯ จำนวน 32 ราย มีกลุ่มเอกชนเข้ายื่นซองข้อเสนอราคาเพียง 1 กลุ่มบริษัทเท่านั้น คือ บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด (Associate Infinity) และเมื่อเปิดซองเอกสารดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากไม่ได้เสนอหลักประกันซอง ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญ จึงทำให้ กทท. ไม่สามารถพิจารณาในขั้นตอนต่อไปได้

        ในการนี้ กทท. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน      ต่างๆ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ กทท. จากกลุ่มผู้ลงทุนในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอโครงการฯ และระดมความคิดเห็น          เพื่อประกอบเป็นแนวทางการดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.